Domy pro bydlení, místo pro život


Úvod » Otázky a odpovědi » Pozemky » Proč musíme mít čističku odpadních vod, když píšete, že je v lokalitě kanalizace?


Proč musíme mít čističku odpadních vod, když píšete, že je v lokalitě kanalizace?

Původní znění odpovědi:

Obec Ejpovice usiluje o dotaci na stavbu centrální čistírny odpadních vod, prozatím ale není jisté, kdy bude realizována. S ohledem na tento záměr byla v nové lokalitě vybudována splašková kanalizace včetně přípojek na hranice parcel, aby se při spuštění obecní čistírny odpady jednoduše přepojily z domů přímo do kanalizace. Noví obyvatelé si tedy musí pořídit dočasně domovní ČOV (nebo septik), mohou ale využít sjednanou množstevní slevu na její pořízení a do doby spuštění obecní čistírny nebudou platit stočné. Přečištěnou vodu lze využít pro zálivku zahrady a šetřit tak náklady za vodu. Až bude spuštěna centrální čistírna, je možné čističku jako použité zboží prodat nebo použít jako zásobník dešťové vody.

Odpověď platná k 10.7.2015:

Obec Ejpovice má na 98% schválenou dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace. V současné době dokládá na ministerstvo potřebné dokumenty a zahájení výstavby ČOV vypadá na podzim letošního roku. Zkušební provoz ČOV by měl dle předběžných plánů proběhnout v zimě roku 2016. Vzhledem k tomu, že kanalizace v naší lokalitě a i její pokračování až k místu osazení obecní čističky je hotové, nebylo by potřeba od počátku roku 2017 mít domovní ČOV nebo septik a splaškové vody by bylo možné vypouštět přímo do splaškové kanalizace.

Mohlo by Vás zajímat

Byla pro Vás tato informace užitečná?

[Přeskočit navigaci]

Pomozte vylepšit tuto stránku nebo celý web. Váš názor nás zajímá. Děkujeme.

+ Mám připomínku či dotaz k této stránce, webu.

Výhody pro Vás

výhled do zeleně
aktivní i pasivní odpočinek
komfortní bydlení
úsporný provoz domu
výhodná poloha
rychlá doprava