Úvod » Fotogalerie » Výstavba inženýrských sítí


Výstavba inženýrských sítí

Výstavba inženýrských sítí byla zahájena v lednu 2013 vybudováním připojení ke stávající obecní kanalizaci. Stavba pokračovala položením dešťové a splaškové kanalizace v prostoru budoucí obytné zóny. Následovala pokládka vodovodu, plynovodu, umístění rozvodných skříní. Navazovalo uložení kabelů nízkého napětí, datových kabelů a napájení veřejného osvětlení. Byly zhotoveny asfaltové a dlážděné povrchy a osazeny lampy uličního osvětlení. V současné době probíhají finální terénní úpravy a vysazování zeleně.

Výstavba kanalizace_zemní práce_únor 2013_1
Výstavba kanalizace_zemní práce_únor 2013_2
Výstavba kanalizace_uložení potrubí a šachet_únor 2013_1
Výstavba kanalizace_uložení potrubí a šachet_únor 2013_2
Výstavba vodovodu_březen 2013
Hutnící zkoušky_duben 2013
Příprava komunikace_duben 2013_1
Příprava komunikace_duben 2013_2
Příprava komunikace_duben 2013_3
Příprava komunikace_duben 2013_4
Hutnící zkoušky_květen 2013
Osazení pilířků na elektroměry a plynoměry_květen 2013_1
Osazení pilířků na elektroměry a plynoměry_květen 2013_2
Osazení pilířků na elektroměry a plynoměry_květen 2013_3
Příprava  přípojek_květen 2013
Položení elektrických a datových kabelů_květen 2013_1
Položení elektrických a datových kabelů_květen 2013_2
Položení elektrických a datových kabelů_květen 2013_3
Spodní vrstvy komunikace_červen 2013_1
Spodní vrstvy komunikace_červen 2013_2
Spodní vrstvy komunikace_červen 2013_3
Spodní vrstvy komunikace_červen 2013_4
Založení obrubníků_červen 2013_1
Založení obrubníků_červen 2013_2
Založení obrubníků_červen 2013_3
Založení obrubníků_červen 2013_4
Osazení sloupů veřejného osvětlení_červenec 2013_1
Osazení sloupů veřejného osvětlení_červenec 2013_2
Asfaltování_červenec 2013_1
Asfaltování_červenec 2013_2
Asfaltování_červenec 2013_3

[Přeskočit navigaci]

Výhody pro Vás

výhled do zeleně
aktivní i pasivní odpočinek
komfortní bydlení
úsporný provoz domu
výhodná poloha
rychlá doprava